BERGBYGÅRDENS HISTORIE

Arnt & Olga Bergby

Arnt Bergby

Denne gården var byens eldste forretningslokaler & pølsemakeri. Slakterne Nilsen og Dahl grunnla forretningen i 1871. I 1879 overtok Otto Skjøren forretningen som i 1888 solgte den til pølsemaker Ole Olsen, , siden pølsemaker i Fredrikstad. Han drev forretningen i ca 18 år. I januar 1906 overdro Olsen forretningen til Ole Klemsdal, mannen bak Sleipnermotoren og gift med Arnt Bergbys søster.

De første Sleipnermotorene ble montert i bakgården til St. Marie gate 103.

Slakter og pølsemaker Arnt Bergby, en markant kulturprofil i Sarpsborg, kjøpte gården i 1911. Arnt Bergby var født i Varteig, en mil utenfor Sarpsborg. 14 år gammel kom han i lære hos sin svoger Ole Klemsdal, der han ble i 14 år, de fleste år som mestersvenn. I fritida var Bergby instruktør for tre kor. Gift med Olga Bergby f. Mathisen. Da Arnt Bergby døde i 1956 overtok sønnene Håkon og Øivind. Øivind fortsatte å drive alene etter at broren døde. Senere drev Øivinds sønn Håkon forretningen fram til 9. april 1994.

Optiker Gangestad leide så lokalene til sin forretningsvirksomhet, før “Kaffekoppen” overtok.

Øivind Bergby eide gården fram til 2004. Da ble den solgt til Kyrre Berg.

(Kilde – Norges næringsveie i tekst og billeder. Østfold fylke. Sarpsborg. Kristiania 1921 & SA)

Bergbygården . Farget av Kyrre Berg

Arnt Bergby

Bergbygården (Original)
Slakter Arnt Bergby utenfor butikken. (Original)
Slakter Arnt Bergby utenfor butikken. Farget av Kyrre Berg
Arnt Bergbys slakterforretning i St. Mariegate i Sarpsborg ca. 1913-14.

Til venstre Haarby & Co. Fiskeutsalg. (Innehaver Karl Ludvig Haarby f. 1967, sersjant og fiskehandler).

I andre etasje i vinduet: Olga Bergby med Solveig på armen, Aslaug til venstre i bildet, så Arne og Haakon. Arnt Bergby kjører vogna.

På trappa: til venstre Axel Nilsen, Marie Bergby (søster)Bertelsen, Ludvig Ludvigsen. Guttene foran, en av dem ble kalt Harald Solid (ble kalt for "Solingen" ). Mannen bak vogna er ukjent.

Reklame: Arnt Bergby Kjøt & Pølser Slakteforretning Pølsemakeri & Røkeri. Linselus i vinduet øverst til høyre.